“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2 2023 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2-2023 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏ.TƏDQİQAT UNİVERSİTETLƏRİ HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV, Zahid Fərrux oğlu MƏMMƏDOVMüasir universitetlərdə elmi fəaliyyət: ümumi problemlər…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2 2023 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1 2023 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1-2023 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏ.İQTİSADİYYAT VƏ “İQTİSADİ İNSAN” FENOMENİƏvəz İslam oğlu BAYRAMOV“İqtisadi insan” abstraksiyası: özünüaldanışın elmi statusu üzərində tənqidi gəzişmələr...............4II…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1 2023 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4-2022 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏ.ÜMUMİ İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏRVasif Balaxan oğlu HƏZİYEV, Aydın Ehtibar oğlu BƏHRƏMOVBiznes planın formalaşmasının nəzəri metodologiyası..................................................................4Наргиз Джамал кызы…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3-2022 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏ.YAŞIL İQTİSADİYYAT VƏ EKOLOGİYA Vüsal QASIMLI, Ramil HÜSEYN Yaşıl iqtisadiyyat: qavrayış və reallıq...............................................................................................5Ülkər Xəlil qızı MAHMUDOVA, İsmayıl…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2-2022 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏ.İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ: MİLLİ TƏFƏKKÜRÜN FORMAIAŞMASI PROBLEMLƏRİƏvəz İslam oğlu BAYRAMOVİqtisadi təfəkkürün milliləşməsi problemi: konseptual baxış...........................................................4II BÖLMƏ.MALİYYƏ, MALİYYƏ…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1-2022 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏ ELMİ-PEDAQOJİ FƏALİYYƏT Zahid Fərrux oğlu MƏMMƏDOV, Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV Müasir universitetlərdə elmi-pedaqoji fəaliyyət: yeni…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1 2022 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4 2021 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4-2021 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏÜMUMİ İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏRBəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV, Günay Rasim qızı RƏSULOVAMaliyyə bazarlarının milli iqtisadiyyatda rolunun qiymətləndirilməsi...........................................5Vasif Cahangir…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4 2021 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3 2021 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3-2021 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏMALİYYƏ, BANKLAR VƏ AUDİTElnurə Bünyat qızı MƏMMƏDOVAPostpandemiya dövründə Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması prioritetləri.........4Kamran Maarif oğlu ABBASOVİqtisadi…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3 2021 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2 2021 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2-2021 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏ.MALİYYƏ MEXANİZMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİElmira Əli qızı BALAYEVA; Kərim Qurban oğlu QURBANOVMaliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsinin təşkilati aspektləri: təhlükəsizlik və…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2 2021 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1 2021 çap olunub

“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1-2021 çap olunub jURNALI PDF FORMATINDA YÜKLƏYƏ BİLƏRSİNİZ YÜKLƏ MÜNDƏRİCAT I BÖLMƏÜMUMİ İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏRBəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV, Günay Rasim qızı RƏSULOVAMaliyyə bazarlarının milli iqtisadiyyatda rolunun qiymətləndirilməsi...........................................5Vasif Cahangir…

Continue Reading“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1 2021 çap olunub