Nəşrlər

№ 1  –  PDF YÜKLƏ№ 2  –  PDF YÜKLƏ№ 3  –  PDF YÜKLƏ№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  – PDF YÜKLƏ

 

Redaksiya Heyəti

Quliyev Eldar Allahyar oğlu

Baş redaktor

Bəyalı Xanalı oğlu Ataşov

Baş redaktorun müavini

Jurnal haqqında

Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 15 mart 2005-ci il tarixdə №1250 ilə qeydə alınmış, Azərbaycan Respublikasının Prezi­den­ti ya­nında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 6 iyul 2012-ci il tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə İqtisadiyyat elmləri üzrə “Azərbaycan Res­pub­likasında disser­ta­si­yaların əsas nəticə­lə­rinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na da­xil edilmişdir.